Uutiset

NATIVA-merinovilla | Eläinten hyvinvointi

NATIVA-merinovilla | Eläinten hyvinvointi

Hyppää mukaan onnellisten lampaiden maailmaan!

Sukkamestarit on maailman ensimmäinen, ja toistaiseksi ainoa sukkatehdas, joka käyttää tuotteissaan vain NATIVA-sertifioitua merinovillaa. NATIVA-sertifikaatti takaa luontoa, eläimiä ja ihmisiä kunnioittavaa tuotantotapaa kaikista ketjun osista. Miten siis NATIVA näkyy lampaiden arjessa?

Sukkamestareiden käyttämä villa tulee 100 %:sti La Magdalenan tilalta Saltosta, Uruguaysta. Tilan omistaa Diego, joka on tilallinen jo neljännessä polvessa. Tällä hetkellä jatkumo tilalla on taattu, sillä Diegon lapset ovat kiinnostuneita jatkamaan tilan toimintaa, kun sen aika koittaa. Vierailimme tilallamme maaliskuussa 2023, jolloin haastattelimme Diegoa ja farmin työntekijöitä.

La Magdalenan tilalla on erittäin korkeat standardit työntekijöiden, eläinten ja maankäytön suhteen. 

Lampaiden oikeudet ja arki

Diegon sanoin, lammas voi voida hyvin vain, jos sen hoitaja voi hyvin. Siksi työntekijöiden oloihin kiinnitetään erityistä huomiota, jotta eläinten hyvinvointi pystytään turvaamaan.

Kaikki lähtee eläinten perusoikeuksista, jotka ovat:
• Elää vapaana ja toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä
• Elää ilman epäkunnioittavia hoitotapoja
• Elää ilman kipuja ja sairauksia (sis. mulesointivapaus)
• Elää ilman vaaroja
• Ravitsevaan ruokaan ja virkistävään juomaan
• Varjoon ja viilentymiseen.

La Magdalenan tilan koko on 74 000 hehtaaria, ja lampaita siellä on n. 40 000. Tilan laidun maat on jaettu sektoreihin, jotta laumoja (n. 100-120 eläintä) pystytään paimentamaan paremmin, turvallisemmin ja jokaiselle pystytään takaamaan perusoikeudet. Laumat laiduntavat vapaana, seuranaan tyypillisesti yksi eläintenhoitaja hevosineen, jonka tärkein tehtävä on huolehtia, että perustarpeet täyttyvät jokapäiväisessä elämässä, sekä suojella laumaa villieläimiltä (ketuilta). Joskus tiimissä on myös koira. 

Vaaroilta suojaaminen on tärkeää erityisesti karitsoinnin aikaan. Tilalla onkin rakennettu erityisiä suojia pienille karitsoille ja synnyttäneelle uuhelle. Se myös takaa rauhallisen ympäristön uuhen hoivalle, sekä tarvittavan ihmisen tuen ja avun, jotta pieni elämä saa hyvät puitteet vahvistua osaksi isompaa laumaa.

Eläinten hoitajan vastuulla on myös huolehtia, että lampaat saavat riittävästi ruokaa ja juomaa. Lampaat saavat syödä suoraan luonnosta ruohoa, joka on märehtivälle eläimelle tyypillistä. Kuivina kausina (kuten vierailumme aikana) tuotiin lampaille myös lisärehua laidunmaille luonnosta saatavan ruoan niukkuuden vuoksi. Eläimet juovat tekoaltaisiin ja järviin kerättyä sadevettä, joka pumpataan juottoalueille aurinko- ja tuulivoimaa käyttäen.

Kuva: Gauchon tärkein työkaveri on hevonen. Sen lisäksi tiimissä voi olla koira. Työ eläinten kanssa on antoisaa, kun työolot ja -välineet ovat kunnossa. Arvostus eläimiä kohtaan on korkealla.

Mulesing-vapaus

Oikeanlaiset ympäristön olosuhteet ovat tärkeät lampaan hyvinvoinnille. Ympäristön tulee antaa lampaan noudattaa sen luontaista laumakäyttäytymistä, joka vähentää eläimen stressiä ja turhautumista. Lammas on laumaeläin, joka haluaa seurata lajitovereitaan ja laumaantua. Lauma luo turvaa, kuin lämpöäkin kylmemmillä keleillä.

Oikeanlainen ympäristö suojelee myös lampaita sairauksilta ja loiseläimiltä. Uruguay on mulesointivapaa maa. Perimmäinen syy mulesointivapauteen löytyy ilmastosta. Ilmankosteus ja kausivaihtelut eivät anna loiskärpäselle otollista maaperää elää ja lisääntyä, jolloin kyseistä loiseläintä ei tavata Uruguayssa.

Miksi ei mulesoinnille? Toimenpiteessä loiseläinten pesiytymisen ehkäisemiseksi nuorille lampaille tehdään mulesing-toimenpide, jossa peräaukon molemmilta puolilta leikataan laajat alueet ihoa pois. Toimenpide tehdään yleensä ilman puudutusta ja on lampaalle kivulias ja stressaava. Syntyvän arpikudoksen väitetään vähentävän loiskärpästen munimista ja kärpäsentoukkien aiheuttamaa myiaasi-sairautta.

Lampaiden terveydestä huolehtiminen

NATIVA:ssa on erittäin tärkeää eläimen vapaus kivusta, särystä ja tarpeettomasta elintilan rajoittamisesta. Siksi eläimille on ennaltaehkäisevä hoitosuunnitelma ja hoitotoimenpiteet tehdään suunnitellusti eläintä kunnioittaen. Eläimet myös rokotetaan tautien välttämiseksi. Suuressa huomiossa on sorkkien puhtaana pito mahdollisten suu- ja sorkkatautien torjumiseksi.

Terveystarkastuksessa tehdään pintapuolinen tutkimus, jossa tarkastetaan:

  •  suu
  • sorkat
  • silmät
  • korvat
  • iho.

Jotta eläinten piilevät sairaudet tai vaivat pystytään todentamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, lampaille tehdään kevyt terveystarkistus viikoittain. Tämä on myös yksi syy siihen, että laumakoko pidetään pienenä. Suurissa laumoissa terveysongelmat jää huomiotta ja pahimmillaan tarttuva sairaus leviää isoon osaan eläimiä ennen kuin se pystytään toteamaan. Tämän myötä eläimiä joudutaan myös lääkitsemään enemmän, joka vaikuttaa villan laatuun.

Kuva: Merinolampaat laiduntavat vapaana. Eläinten hyvinvoinnista vastaa Gaucho hevosineen.

Keritsiminen

Keritseminen on tärkeää lampaan hyvinvoinnin kannalta, mutta myös tilan talouden kannalta. Farmin omistaja saa ansaintaa raakavillasta. Sukkamestareiden osuus La Magdalenan tilan tuotannosta on n. 15 000 lampaan villa. Yksi lammas tuottaa vuodessa villaa noin 4-5 kiloa. Ostamamme raakavillan määrä on tällä hetkellä n. 50 000 kiloa vuodessa.

Keritsimiseen on omat ammattilaiset, joilta homma luonnistuu nopeasti ja hellästi, jotta se olisi lampaalle mahdollisimman stressitöntä. Yhden lampaan keritsemiseen menee aikaa n. 6 minuuttia. Keritsiminen on tärkeää lampaan hyvinvoinnin kannalta. Villa painaa, ja on kuuma. La Magdalenassa keritsiminen tehdään kerran vuodessa juuri ennen heidän kesän alkua, eli loka-marraskuussa. Näin lampaat saavat paistatella kesää keveämmän villan kanssa ja ottaa talvi vastaan paksumman villan kanssa. Talviaikaan Uruguayssa lämpötila voi yöllä laskea jopa miinukselle, mutta yleinen lämpötila on +3-5 asteen tuntumassa.

Keritsemisen jälkeen on tärkeää, että lampailla on tarjolla suojaa, mikäli ilma on kylmä.

Ulkoloisten häätö

Nativa-protokolla kieltää eläinten dippauksen sellaisessa muodossa, kuin se yleisesti on tiedossa. Dippauksessa eläin upotetaan kokonaisuudessaan veteen, jossa on loisia häätävää kemikaalia. Tämä auttaa ehkäisemään mm. punkkeja, täitä ja kärpäsiä. Toimenpiteen on tarkoitus edistää eläimen hyvinvoitia loisten aiheuttamalta epämukavalta ololta.

Nativa-protokollan mukaan eläimen loishäätö tulee tehdä aiheuttamatta eläimelle stressiä tai kärsimystä. Loishäätö tehdään tarpeen mukaan käyttäen ulkoisesti käytettäviä lääkeaineita.

Hännän typistys

Lampaiden hännän typistys tehdään NATIVA:ssa vain jos sen myötä ehkäistään lampaalle muutoin koituvia terveydellisiä ongelmia. Typistys tulee tehdä heti syntymän jälkeen ensimmäisen 24 tunnin aikana tai viimeistään 8 viikon ikään mennessä.

Typistyksessä tulee huolehtia ettei eläimelle koidu minkäänlaista stressiä tai kipua. Tyypillisesti toimenpide tehdään puudutuksessa tai nukutuksessa.

Typistyksen perimmäinen tarkoitus on ehkäistä hännän verenkierron ongelmia ja vaarallisia tulehduksia. Nämä tilanteet syntyvät, kun lampaat makaavat märässä maassa, jossa kosteus ja muta, sekä jätökset kertyvät hännän ympärille ja kuivuessaan aiheuttavat yllämainittuja ongelmia. 

 

 

Lue seuraavaksi

NATIVA™-merinovilla | Ihmiset & työolot
NATIVA™-merinovilla | Villan ominaisuudet