Uutiset

NATIVA™-merinovilla | Ihmiset & työolot

NATIVA™-merinovilla | Ihmiset & työolot

Elämän tuntuiset sukat ovat työntekijän oikeuksien puolella huolehtien heidän hyvinvoinnistaan.

Sukkamestarit on maailman ensimmäinen, ja toistaiseksi ainoa sukkatehdas, joka käyttää tuotteissaan vain NATIVA-sertifioitua merinovillaa. NATIVA-sertifikaatti takaa luontoa, eläimiä ja ihmisiä kunnioittavaa tuotantotapaa kaikista ketjun osista.

Miten NATIVA vaikuttaa villantuotannossa olevien ihmisten arkeen ja elämään?

”Kun työntekijät voi hyvin, eläimet voi hyvin.”

Kaikki lähtee hyvinvoivista ihmisistä. Siitä, että heidän elämä on onnellista, hyvinvoivaa ja työolot ovat kunnossa. Turhautunut ja huonosti voiva ihminen purkaa helposti omaa pahaa oloaan eläimiin, joka näkyy kaltoinkohteluna ja välinpitämättömyytenä.

Uruguayssa työntekijöillä on laissa määritellyt oikeudet. Uruguay on kuulunut kansainväliseen työjärjestöön (International Labour organization ILO) vuodesta 1919, kun se on perustettu. ILO:n tehtävä on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kansainvälisesti tunnustettuja ihmis- ja työntekijöiden oikeuksia ja niiden toteutumista.

Uruguayssa on 105 yleissopimusta eri aloille, jonka myötä työntekijät ovat oikeutettuja järjestäytyä ja kuulua liittoon. Uruguayssa on myös määritelty alaikärajat työntekijöille lapsityövoiman ehkäisemiseksi.

Vaikka Uruguayssa työntekijöiden oikeudet ovat hyvällä tasolla, määrittää NATIVA vielä yksityiskohtaisemmin työntekijöiden hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyviä teemoja. (NATIVA-merinovillaa tuotetaan myös mm. Argentiinassa, jossa lainsäädäntö ei ohjaa toimintaa niin voimakkaasti.)

NATIVA:n perusperiaatteet ihmisoikeuksissa

Ihmisoikeudet työelämässä ovat yleismaailmallisia, jossa jokainen ihminen ympäri maailmaa ansaitsee tulla kohdelluksi työssään tasa-arvoisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen.

Perusoikeuksia ovat mm. oikeus:
- sananvapauteen,
- yksityisyyteen,
- terveyteen,
- elämään,
- vapauteen ja
- turvallisuuteen, sekä riittävää elintasoon.

NATIVA:ssa kaikki toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan työntekijöitään ihmisoikeusrikkomuksilta, kuten pakkotyöltä tai lapsityövoimalta.

NATIVA vastustaa korruptiota kaikissa sen muodoissa, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Asuin- ja työolosuhteet farmilla

La Magdalenan tilalla työntekijät asuvat usein farmilla vähintään maanantaista perjantaihin. Osalla perhe asuu muualla, osa asuu farmilla vakituisesti. Tilalla on mahdollisuus asua myös perheen kanssa.

Työntekijöille tarjotaan La Magdalenan tilan puolesta:
- Ruoka
- Majoitus
- Ilmainen terveydenhuolto
- Työvaatteet (uusitaan kaksi kertaa vuodessa)
- Koulutusta eettiseen ja ekologiseen tapaan työskennellä.

Mikäli perhe asuu farmilla ja perheessä on kouluikäisiä lapsia, tarjotaan heille myös koulukyyti noin 20 kilometrin päässä olevalle koululle.

Työntekijöiden hyvinvointi koetaan erittäin tärkeänä asiana, jolloin hyvä ja riittävä, ravitseva ravinto on yksi avain tekijöistä farmilla.

Työntekijöillä on omat asunnot, jossa tulee olla vesi, sähkö ja lämmitys, sekä asianmukaiset wc- ja suihkutilat, sekä riittävästi tilaa ottaen huomioon esimerkiksi tilalla asuvan perheen koon, mukavan asumisen mahdollistamiseksi. Työnantaja huolehtii, että juomakelpoiseksi sopivaa vettä on aina tarjolla ja saatavilla. Lisäksi on tärkeää, että työntekijöille tarjotaan puhtaat tilat elintarvikkeiden säilyttämiseen. (Esim. eläinten lääkkeille tulee olla omat kylmäsäilytystilat).

Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus ilmaiseen terveydenhuoltoon. NATIVAn myötä farmeilla tehdään riskiarviointi jossa on listattu kaikki mahdolliset tekijät, jotka voivat vaarantaa työntekijöiden terveyttä tai turvallisuutta. Työntekijöitä myös koulutetaan turvallisuustekijöihin ja laitteiden ja työkalujen käyttöön työtapaturmien välttämiseksi.

Farmilla tehdään töitä monenlaisissa tehtävissä, on La Magdalenan tilalla huolehdittu siitä, että jokaisella työntekijällä on asiaan kuuluvat työvälineet ja -vaatteet;

- kengät
- housut
- paita
- lakki
- nahkasaappaat
- puukko

Lampaita paimentavalle gaucholle yksi tärkeimmistä työvälineistä on hänen tiimikaverinsa eli hevonen. Hevosen tulee olla hyväkuntoinen ja ravittu, jotta se jaksaa työskennellä gauchon aisaparina. Yhtä gauchoa kohden on n. viisi hevosta, jotta hevosille pystytään takaamaan myös riittävä palautuminen ja lepo.

Katso video Uruguaysta. Matkalta merinovillan alkulähteille:

Lue seuraavaksi

Sukat turvonneille jaloille
NATIVA-merinovilla | Eläinten hyvinvointi