Uutiset

NATIVA™-merinovilla | Villatuotantoa luontoa kunnioittaen

NATIVA™-merinovilla | Villatuotantoa luontoa kunnioittaen

Elämän tuntuiset sukat vaalivat elämän monimuotoisuutta ja luontoa.

Sukkamestarit on maailman ensimmäinen, ja toistaiseksi ainoa sukkatehdas, joka käyttää tuotteissaan vain NATIVA-sertifioitua merinovillaa. NATIVA-sertifikaatti takaa luontoa, eläimiä ja ihmisiä kunnioittavaa tuotantotapaa kaikista ketjun osista.

Miten NATIVA vaikuttaa villan tuotannon ekologisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen?

”Jätetään luonto ja ympäristö parempaan kuntoon jälkipolvillemme, kuin se on nyt.” Näillä sanoilla villatilamme omistaja Diego tiivisti omaa filosofiaansa viljelijänä ekologisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Luonnon ja erityisesti veden kunnioitus korostuu suuresti villan tuotannon alkupäässä.

Lampaiden kasvatus sijoittuu Uruguayn kauniisiin maisemiin, jossa maataloudella on pitkät perinteet. La Magdalenan tila toimii jo kolmannessa polvessa, ja uusi sukupolvi on tulossa toimintaan mukaan.

Maatalouden jatkumisen kannalta sukupolvilta toisille, on tärkeää, että luontoa varjellaan. Nativa kannustaa viljelykseen ja eläintenhoitoon, jonka tavoitteena korkealaatuisen kuidun tuotanto vahingoittamatta ympäristöä. Uskomme, että tämä on mahdollista toteuttaa tuottavasti ja kannattavasti, kun olemme sopusoinnussa ympäristön kanssa ja kunnioitamme sitä.

Nativa varmistaa, että sen lammastilojen kapasiteettia ja laatua johdetaan tavalla, jonka avulla voidaan suojella ympäristöä ja jopa parantaa sitä.

Keskiössä viljelyksessä on suojella ja parantaa luonnon arvokkainta omaisuutta; kuten maaperää, luonnon monimuotoisuutta ja vettä.

Kuva: NATIVA-merinovillan tuotannossa käytetään hyväksi sadevesivarantoja, pohjavesivarantoja ei tuhlata teollisuuden käyttöön.

Vedensäästäminen

Ilman vettä ei ole elämää. Ilman vettä ei ole mitään.

Uruguayssa makean juomaveden säästäminen onkin isossa roolissa, samoin kuin uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen. 98% Uruguayn energiasta tulee uusiutuvista energian lähteistä, kuten tuuli- ja vesivoimasta. Näitä energiamuotoja käytetään tehokkaasti hyväksi myös maataloudessa.

Villantuotannossa ja lampaiden hoidossa, sekä villan käsittelyssä sadeveden keräys ja innovatiivinen tapa käyttää sadevettä makean juomaveden sijaan, on vaikuttava.

La Magdalenan tilalla on kaksi suurta ”tekojärveä”, johon sadevettä ohjataan, ja josta se pumpataan laidunmaiden juomapisteille aurinkovoimaa käyttäen. Osa laiduntavista lampaista pääsee myös suoraan vesistöjen äärelle syömään ja juomaan.

Villankäsittelylaitoksen oma ekosysteemi kierrättää jätteet ja vedet jopa kolmeen kertaan

Villamme pestään, karstataan ja kammataan Lanas Trinidad -villankäsittelylaitoksella Uruguayn kaupungissa, Trinidad:ssa. Lanas Trinidad on kehittänyt oman ekosysteemin, jolla villantuotannon energian- ja vedentarve tuotetaan itse. Käsittelylaitoksen ideologia pohjautuu kolmeen peruspilariin:

- Tuotannon suunnitteluun, joka minimoi jätteen
- Sivutuotteiden ja materiaalien kierrätys tai uudelleen käyttö
- Luonnon uudistaminen

Noin 7 kilometrin päässä villankäsittelylaitokselta sijaitsee sadevedenkeräilyalue, jonka vesimassa on 1 miljoonaa kuutiota. Sadevesiallas on tehty yhteistyössä alueen viljelijän kanssa, johon hänellä on yhteiskäyttöoikeus maatilantarpeisiin. Vesi on 100% sadevettä, sitä ei ohjata joista tai käytetä pohjavesivarantoja. Vesi kerätään 400 hehtaarin valuma-alueelta 40 hehtaarin kokoiseen järveen.

Kuva: Merinovillasta irtoava luontainen rasva, lanoliini, kerätään talteen kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin.

Alueelta vesi pumpataan villankäsittelylaitokselle. Vedentarve on 800 kuutiota päivässä. Vuositasolla juomavettä säästetään pelkästään villankäsittelyssä 200 800 kuutiota eli 200 800 000 litraa!

Vedensäästäminen on tärkeässä roolissa myös Sukkamestareilla Suomessa. Kun tuotteitamme ei esipestä tuotannon yhteydessä, säästämme sillä 700 000 litraa vettä vuodessa.

Lannoitteet ja kemikaalit

Maatiloilla lannoitteiden käyttöä säädellään NATIVA-protokollassa tarkkaan ympäristön ja eläinten suojelemiseksi. Lannoitteita saa käyttää vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä ja niiden käyttö on perusteltua.

Viljelijöillä on oltava maaperän hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon eri tiloissa olevat maaperät; kylvökset, laitumet, kesantomaat jne.

Lannoitteiden liiallinen käyttö ei ole sallittua. Viljelijän on käytettävä vähimmäismäärä lannoitteita tarpeettomien jäämien ja saastumisen välttämiseksi. Tämän lisäksi viljelijöiden on käytettävä mahdollisimman vähän tuholaistorjunta-aineita. Torjunta-aineiden ennaltaehkäisevä käyttö on kielletty. Tuholaistorjuntasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon käytön aiheuttamat riskit eläinten ja ihmisten terveydelle, sekä haitat luonnolle. Lisäksi suunnitelmasta tulee löytyä tieto (ainesosaluettelo) käytetyistä torjunta-aineista. Torjunta-aineiden käyttöä valvotaan kolmannen osapuolen toimesta.

Villan käsittelyssä ja puhdistuksessa käytetään vain biohajoavia pesuaineita.

Jätteen kierrätys

Lanas Trinidad on saanut useita palkintoja kehittämästään ekosysteemistä, jossa luonnon varoja ei kuluteta, vaan luodaan uutta.

Sadeveden käytön lisäksi heillä on uniikki tapa kierrättää tuotannosta syntyvää jätettä ja jätevettä.

Villasta on luonnostaan rasvaa eli lanoliinia. Lanoliinia irtoaa, kun villaa käsitellään. Lanas Trinidadin lanoliini kerätään ja se menee kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Tuotannosta syntyy myös likaista pesuvettä, sekä epäpuhtauksista ja villasta koostuva massa. Nämä eritellään toisistaan jo tuotantovaiheessa, jossa likainen pesuvesi, ohjataan viereiselle jätteen- ja vedenkäsittelylaitokselle.

Laitoksella vesi ohjataan 22 laguunin läpi, jossa luonnon oma bakteerikanta hajottaa vedestä epäpuhtaudet ja painovoiman avulla vesi valutetaan ja ”sihdataan” altaasta toiseen. Viimeiseen laguuniin vesi palautetaan jopa puhtaampana, kuin se on tullut tuotantoon. Laguunialueen koko metsineen on noin 140 hehtaaria.

Tuotannosta muodostunut biomassa, ohjataan viereiselle metaanikaasukentälle, joka on yhden jalkapallokentän kokoinen. Biomassaa hajotetaan luontaisilla bakteereilla. Tästä syntyy metaanikaasua, joka poltetaan tuotantolaitoksen sähköntarpeeseen.

Jäte ja jätevesi kierrätetään ja hajotetaan niin, että jätettä ei synny lainkaan.

Uusi metsä sulkee ekosysteemin ympyrän

Laguunien viimeisellä ”asemalla” vesi on puhdasta ja laguuni täynnä elämää. Vedessä ui kilpikonnia, kaloja ja lintuja. Rannoilla on juomassa hevosia. Taustalla on kaunis eukalyptusmetsä, joka on useiden hehtaarien kokoinen. Metsää lannoitetaan vedenpuhdistuksesta tulevalla biomassalla. Metsässä on eri kasvuvaiheessa olevaa puustoa.

Eukalyptus on nopeasti kasvava puu, joka saavuttaa korjuuiän jo noin 8 vuoden kasvun jälkeen. Korjuuiässä olevat puut hakataan ja käytetään tehtaan veden lämmityksessä.

Metsän ainoa tehtävä ei ole toimia energian lähteenä, vaan se toimii myös hiilinieluna.

Katso video vierailustamme Lanas Trinidad:n villankäsittelylaitoksella:

Lue seuraavaksi

Arvostettu innovaatiopalkinto Ylöjärveläiselle Sukkamestarit Oy:lle Saksassa – Kansainvälinen kauppa vahvistuu Taiwaniin ja Norjaan
Sukat turvonneille jaloille